Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • arlaukati
  arlaukati – glagol;(...) - Read More
 • arsenik
  arsenik – imenica, muški(...) - Read More
 • artefakt
  artefakt – imenica,(...) - Read More
 • aspida
  aspida, imenica, ženski(...) - Read More
 • aspiracija
  aspiracija – imenica,(...) - Read More
 • atelje
  atelje – imenica, muški(...) - Read More
 • Audi
  Audi – imenica, muški(...) - Read More
 • avangarda
  avangarda – imenica,(...) - Read More
 • avatar
  avatar – imenica, muški(...) - Read More
 • averzija
  averzija – imenica,(...) - Read More
 • Azanja
  Azanja - vlastita(...) - Read More
 • Azbukovica
  Azbukovica - vlastita(...) - Read More
 • badava, zabadava
  badava, prilog značenje(...) - Read More
 • badnji
  badnji, -a, -e ,(...) - Read More
 • bagra
  bagra, imenica ženski(...) - Read More
 • bahat
  bahat - pridev prilog(...) - Read More
 • bajat
  bajat, - a, - o(...) - Read More
 • bajbok
  bajbok – imenica, muški(...) - Read More
 • baket lista, bucket list
  baket lista -(...) - Read More
 • bakšiš
  bakšiš – imenica, muški(...) - Read More