Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • gnušati
  gnušati sе – glagol,(...) - Read More
 • gojiti
  gojiti (se),(...) - Read More
 • Gojko
  Gojko – starosrpsko,(...) - Read More
 • gola istina
  gola istina - izraz -(...) - Read More
 • Gordana
  Gordana - žensko(...) - Read More
 • govedo
  govedo – imenica,(...) - Read More
 • grandž
  grandž – imenica, muški(...) - Read More
 • grb
  grb -  imenica, muški(...) - Read More
 • greh
  greh, imenica muški rod(...) - Read More
 • grifon
  grifon - imenica, muški(...) - Read More
 • grivna
  grivna - imenica, ženski(...) - Read More
 • grlom u jagode
  grlom u jagode -(...) - Read More
 • grmeti
  grmeti, glagol značenje(...) - Read More
 • groteska
  groteska – imenica,(...) - Read More
 • grožđe bimberovo
  grožđe bimberovo -(...) - Read More
 • grožđe kozino
    Grožđe kozino je(...) - Read More
 • grožđe morsko
    grožđe morsko -(...) - Read More
 • gruda
  gruda imenica, ženski(...) - Read More
 • grožđe pasje
    Grožđe pasije ili(...) - Read More
 • grad
  grad -imenica, muški(...) - Read More