grb

   

  grb – reč primljena u srpski jezik početkom 19 veka

  grba – u značenju leđa je praslovenska reč i nema značenjske ni  etimološke veze sa ovom odrednicom

  Prva upotreba reči grb u današnjem značenju je kod Joakima Vujića, a kad su  zvanični dokumenti u pitanju – Sretenjski ustav 1835 godine.

  Stara srpska reč sa ovim značenjem je znamenje (popis stvari stvari vojvode Sandalja 1406 god.), ponekad štit.

  U periodu pod Turcima, gubi se upotreba srpske reči znamenje a pod uticajem Ugara, koristi se izraz  – cimera(šlem, u heraldici -čelenka), fr. cimier, mađ. czimer ili nemački  uticaj vapn (oružje)

  Grb ustaničke vojske I srpski ustanak, Karađorđev grb, kombinacija grbova Srbije i Tribalije (okrug Braničevo)
  Grb ustaničke vojske, I srpski ustanak, Karađorđev grb, kombinacija grbova Srbije i Tribalije

  link
  Širenjem ruskoslovenske redakcije u upotrebu ulazi reč grb.

  Ova reč je u slovenske jezike, češki, poljski, ruski –герб,  ušla iz nemačkog jezika, a u značenju nasledstvo; porodično znamenje, nosilac znamenja = Erbe, das; Erbe der. Daljim fonetskim razvojem je dobila ovaj oblik.

  detaljnije – A.Solovjev, Istorija srpskog grba

  Ako  idemo dalje u istoriju, npr.- u rečniku Jakoba Grima za odrednicu Erbe pronalazimo, između ostalog, povezanost  reči Erbe sa nemačkom reči arbeiten, raditi koja se kao i prethodna reč dovodi u direktnu vezu sa slovenskim rečima rab i rob.

  rabota (rab) – praslovenska reč

  indev. koren – * orbho

  staroind. – rbhu, onaj ko ima posebna znanja, umetnička!, ko radi

  lat. – orbus

  gotski – arbaps (Consonantumstellung ili zamena mesta suglasnika je osvedočena fonetska pojava u odnosu slovenski – germanski jezici, kojom se bavi Grim, mada je ne primenjuje dosledno)

  neologizam – robot, onaj ko marljivo radi

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articletesto
  Next articleglagol