prisega, prisegnuti

   

  prisega, imenica ženski rod

  značenje reči prisega

  • zakletva

  prisegnuti, glagol

  značenje prisegnuti:

  • zakleti se, položiti zakletvu

  1. Primeri upotrebe reči prisega:

  Zakletva nije uvijek prisega. I prisega i zakletva si opećeslavenskoga, praslavenskoga podrijetla.

  Olimpijska prisega je prisega koju polažu po jedan sportaš u ime svih natjecatelja i jedan sudac u ime sudačke službe na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara.

  2. Primeri upotrebe glagola prisegnuti:

  Separatistički političar  odbio je prisegnuti na odanost španjolskome kralju dok je preuzimao dužnost predsjednika.

  Ne mogu se prisegnuti da je bio sa mnom kada se ubistvo dogodilo.

  Interesantno: prisegnuti i prisega su starosrpske reči. Sačuvane u crkvenoslovenskim tekstovima.

  Međutim, Vuk ih nije obuhvatio svojim rečnikom.

  U rečniku se naveden glagol priseći se u značenju zakleti se, bez daljih objašnjenja ili primera.

  Danas su te reči zaboravljene i ne koriste se u savremenom srpskom jeziku, dok su u hrvatskom u upotrebi.

  Navedeni primeri su iz tog razloga sa hrvatskog govornog područja.

  Poreklo reči:

  присѩгаstarosrpska, sveslovenska i staroslovenska reč, (za)kletva

  присягнуть – rus.,  zakleti se link

  přísahapřísahatčeški

  przysięga, przysięgaćpoljski

  U osnovi praslovenski *sęgti – (do, po)segnuti

  Никад не сегни за туђијем. Vuk, rečnik

  Synonyms:
  zakletva, položiti zakletvu
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleMarina
  Next articlekopriva