grožđe bimberovo

  grožđe bimberovo – narodni izraz

  1. Grožđe bimberovo ili bimber drožđe je narodni izraz za rod Ribes rubrum ili danas poznatije kao crvena ribizla.

  grožđe bimberovo crvena ribizla

  U zavisnosti od kraja mogu se naći i nazivi – grožđe ivanjsko, grožđe medveđe, grožđe petrovsko

  Pogledaj: šta znači – tandara broć

   2. Grožđe, sitno crno – nalik na biber

  Primeri upotrebe reči grožđe bimberovo:

  Нити оће пића ни јестива, | Него иште грожђа бимберова|  Из царева нова винограда .

  А лозица бимбергрожђем .

  Synonyms:
  crvena ribizla
  « Back to Glossary Index