grlom u jagode

  grlom u jagode – izraz

  varijante:

  s grlom u jagode; s golim grlom u jagode

  značenje izraza – grlom u jagode:

  – raditi nešto nepripremljeno, nepromišljeno, bez plana, srljati

  poreklo izraza:

  1. S golim grlom u jagode – poći ili dignuti se, kad ko pođe kud nespremljen kao što treba – kao da bi čovek pošao da bere jagode a ne ponio suda nikakvoga.

  Narodni izraz na ovaj način objašnjava Vuk i navodi ga u zbirci Narodne poslovice kao i Đ.Daničić u Rečniku

  grlom u jagode

  2 . (sa) loncem u jagode

  grne, grnac; lonac, vrsta posude; u istočnim krajevima Srbije, vidi Daničić Rečnik

  grnac –  poveći lonac zemljani; Elezović; Rečnik kosovsko – metohiskog dijalekta

  Potvrdu ovog značenja daje Trubačev, Rečnik; gol – gyž, str. 204

   * гърдло – sem značenja grlo i posuda

  Moguće je da je Vukovo tumačenje izreke, u smislu u kom je i mi danas koristimo, nastala iz nedovoljnog poznavanja govora juga i istoka Srbije gde se u branje jagoda nosila posuda grne,  sa grnom u jagode ….;

  U svom objašnjenju Vuk navodi – posudu, odnosno nedostatak suda za branje.

   

  Pogledaj: kako je nastao i šta znači izraz – kao tele u šarena vrata

   

  1. Veza između grla i jagoda može se potražiti i u narodnoj tradiciji.

  V.Čajkanović u Rečniku srpskih naraodnih veoravanja o biljkama, str. 55 navodi:

  – jedenjem (mitskih)  jagoda dobija se nemušti jezik ….; nar. pripovetka

  – tej/čaj od jagodinog lišća i korena, lek je od kašlja i sipnje …

  Primeri upotrebe:

  Сам је рекао да „смо у рат улетјели као с грлом у јагоде, као с грлом у ножеве, неприпремљени и беспомоћни као дјеца и јагањци” …

  Писац није приступио писању ових текстова као да је кренуо грлом у јагоде и они су, несумњиво, више од игре – озбиљна и зрела приповедачка остварења.

  « Back to Glossary Index