naćve

  značenje:

  naćve –  korito

  1. korito za mešenje hleba
  2. svako korito što se peru košulje, Vuk, Rečnik

  naćve drveno korito
  foto

  Oblik reči je pluralia tantum zato što označava i korito kao i nogare na kojima stoji. P.Skok, rečnik

  Popiše nam iz bačava pivo, pojedoše iz naćava mlivo.., nar.pesma

  Brblja kao prase po praznim naćvama…nar. posl.Vuk, 522

   

  Naćve su kao sanduk uzdignute na 4 noge i unutra podeljene na 2 dela: u jednom stoji brašno u drugom se mesi; preko dan u naćvama stoji hleb. M.Milićević, Zaplanje, Srbija

  poreklo reči:

  naćve – starosrpska, praslovenska i sveslovenska reč, *nьktjy

  Dalja objašnjenja o poreklu ove reči su prilično neusklađena.

  vidi Trubačev, knkiha 26, str. 51

  rus. – ночвы

  češ. – necky

  naćvice – polovina obla rascijepljena drveta, po kome su izdubljene doline, u koje meće hljeb kada se zamješuje, i na kome se posle u peć nosi. Vuk, Rečnik

  Synonyms:
  korito
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleLepenica
  Next articlegrlom u jagode