drvo

  drvo, imenica srednji rod

  značenje reči drvo:

  1. botanika: višegodišnja biljka koja se sastoji oi korena, stable i krošnje

  2. materijal: prirodni materijal za preradu i dalju primenjenu proizvodnju nastao od drvenastih biljaka; isečeni, iscepani komad stable ili grae drveta koje se upotrebljava za materijal ili ogrev

  izrazi:

  bacati drvlje i kamenjeoštro napasti, kritikovati

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

  Primeri upotrebe:

  1. Kod  Grka hrast je Zevsovo drvo, kod Rimljana Jupiterovo, kod Germana Donarovo, kod Skandinavaca Torovo, a kod Slovena Perunovo (ili Perkunovo), bez sumnje zato što privlači grom, kišu i simbolizuje uzvišenost.

  Gde god nađeš zgodna mesta,
  tu drvo posadi!
  A drvo je blagodarno
  pa će da nagradi,
  nagradiće izobiljem
  hlada, ploda svog,
  nagradiće bilo tebe
  bilo brata tvog. J.J. Zmaj

  Evropska bukva je visoko listopadno drvo koje dostiže visinu do 40 metara, a prečnik stabla do 2 metra.

  1. Буква је пре свега дрво које се користи у грађевинарству и за израду намештаја; затим и као огревно дрво. До половине 19. века дрво букве сматрано је дрветом мањег квалитета у односу на дрво других врста дрвећа.

  Tvrdoća drveta predstavlja značajan indikator kvaliteta i upotrebe drveta u građevinarstvu. Tu se prvenstveno misli na drvene podove odnosno parkete.

  Дрво као материјал за израду мора да поседује одређена физичка, механичка и естетска својства да би се од њега урадио жељени комад намештаја. Основне одлике дрвета за израду и обраду намештаја јесу: чврстоћа, …

  U dobru drvu i  krst i lopata a u zlu ni pasje korito.

  Pokraj suha drveta i sirovo izgori.

  Jer ja nisam drvo vrbovina, kad posijeku da se omladit mogu.

  drvo značenje poreklo reči

  Zanimljivo:

  drvo je u mitološkom smislu često izjednačavano  sa hrastom (srpski, slovenski, grčki, keltski i germanski jezici; sem simboličkog i mitološkog smisla, hrast je bio simbol  čvrstine i postojanosti

  praslovenska i starosrpska reč – *dervo

  indoevr. – *deru, *dr(e)u

  U dobru drvu i  krst i lopata a u zlu ni pasje korito.

  Pokraj suha drveta i sirovo izgori.

  Jer ja nisam drvo vrbovina, kad posijeku da se omladit mogu.

  eng.tree

  Zanimljivo:

  starosrpski – zdrav, dobar, postojan kao drvo;

  drvo zdrav stare srpske reči

  indoev. – *sъdorvъ

  ruski –здоровый

  Reči koje imaju zajedničko poreklo sa drvo:

  prus. druwis – vera, poverenje

  got. trauan – pouzdan, postojan

  nem. Treue. poverenje, vera

  eng.  trust, true

  « Back to Glossary Index