drvo

   

  drvo, imenica srednji rod

  značenje reči drvo:

  1. botanika: višegodišnja biljka koja se sastoji oi korena, stable i krošnje

  2. materijal: prirodni materijal za preradu i dalju primenjenu proizvodnju nastao od drvenastih biljaka

  Primeri upotrebe reči drvo:
  1. Kod  Grka hrast je Zevsovo drvo, kod Rimljana Jupiterovo, kod Germana Donarovo, kod Skandinavaca Torovo, a kod Slovena Perunovo (ili Perkunovo), bez sumnje zato što privlači grom, kišu i simbolizuje uzvišenost.

  Evropska bukva je visoko listopadno drvo koje dostiže visinu do 40 metara, a prečnik stabla do 2 metra.

  1. Буква је пре свега дрво које се користи у грађевинарству и за израду намештаја; затим и као огревно дрво. До половине 19. века дрво букве сматрано је дрветом мањег квалитета у односу на дрво других врста дрвећа.

  Tvrdoća drveta predstavlja značajan indikator kvaliteta i upotrebe drveta u građevinarstvu. Tu se prvenstveno misli na drvene podove odnosno parkete.

  U dobru drvu i  krst i lopata a u zlu ni pasje korito.

  Pokraj suha drveta i sirovo izgori.

  Jer ja nisam drvo vrbovina, kad posijeku da se omladit mogu.

  drvo značenje poreklo reči

  Zanimljivost:

  drvo je u mitološkom smislu često izjednačavano  sa hrastom (srpski, slovenski, grčki, keltski i germanski jezici; sem simboličkog i mitološkog smisla, hrast je bio simbol  čvrstine i postojanosti

  praslovenska i starosrpska reč – *dervo

  indoevr. – *deru, *dr(e)u

  U dobru drvu i  krst i lopata a u zlu ni pasje korito.

  Pokraj suha drveta i sirovo izgori.

  Jer ja nisam drvo vrbovina, kad posijeku da se omladit mogu.

  eng.tree

  Zanimljivo:

  srpski – zdrav, dobar, postojan kao drvo;  *sъdorvъ

  ruski –здоровый

  Reči koje imaju zajedničko poreklo sa drvo:

  prus. druwis – vera, poverenje

  got. trauan – pouzdan, postojan

  nem. Treue. poverenje, vera

  eng.  trust, true

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlepesnica, pest
  Next articlezdrav, zdravo