Obedska bara

  Obedska bara nalazi se u jugoistočnom Sremu između naselja Kupinovo, Obrež, Grabovci i reke Save, svega 40km zapadno od Beograda.

  Uže područje Obedske bare čini korito takozvana „Potkovica“ i viši deo terena kupinske grede takozvano „Kopito“. Specijalni rezervat prirode se prostire na površini od 9820 hektara, a zaštitna zona na 19 611 hektara.

  Wikipedia

  Poreklo reči:

  praslovenski – *obed

  odnosno

  *ob- + *ved- (voda) = zemljište opkoljeno vodom

  Praslovenska leksima u etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika, M. Bjeletić, s. 243

  Obedska bara poreklo reči
  Obedska bara poreklo reči

  Početkom 16 v. (verovatno posle 1501 g.) nedaleko od srenjovekovnog grada Kupinika, osnovan je manastir Obeda. Poznat je po tome što se u njemu 1509 g. zamonašila Angelina Branković. Danas ovaj manastir više ne postoji, a na njega podseća samo obližnji hidronim Obedska bara, u naučnom svetu poznat kao poslednji ostatak evropske prašume.

  Toponimi nastali od iste osnove:

  Obed, selo u okolini Zagreba

  Obed, leva pritoka Kupe

  Obida, poluostrvo na Skadarskom jezeru

  Poreklo imena naših manastira, Velimir Mihailović, Južnoslovenski filolog, knjiga 30, s.439

  Pročitaj: kako je nastala reč – fijaker

  Primeri upotrebe:

  Познате орнитолошке станице у нашој земљи су : Обедска бара у Срему, Лудошко језеро и црна бара у Бачкој, Хутовско блато удоњој Неретви, Крапје ђол у Славонији, Скадарско језеро, Дојранско језеро и Пелагонијске мочваре.

  У оквиру ове еколошке мреже на територији Србије евидентирано је девет природних добара, међу којима специјални резервати природе Засавица, Обедска бара, моровићко- босутске шуме и предео изузетних одлика Велико ратно острво.

  Поред корита Саве налази се више бара, њених мртваја, од којих су најпознатије Обедска бара, Велика бара, Бољевачке баре, Фенечка бара и др .

  « Back to Glossary Index