Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • hotimice
  hotimice, hotimično –(...) - Read More
 • hula, huliti
  hula – imenica, ženski(...) - Read More
 • idem latinski
  idem latinski -(...) - Read More
 • igrati pipirevku
  igrati pipirevku -(...) - Read More
 • Ilija
  Ilija - muško(...) - Read More
 • ima putera na glavi
  ima putera na glavi -(...) - Read More
 • imela
  imela, imenica ženski(...) - Read More
 • implikacija
  implikacija – imenica,(...) - Read More
 • impozantan
  impozantan,(...) - Read More
 • inauguracija
  inauguracija, imenica(...) - Read More
 • indicija
  indicija – imenica,(...) - Read More
 • indisponiran
  indisponiran, -a, - o -(...) - Read More
 • indolentan
  indolentan, - tna, tno –(...) - Read More
 • infantilan
  infantilan, - lna, -(...) - Read More
 • influenser
  influenser, imenica(...) - Read More
 • inklinirati
  inklinirati – glagol,(...) - Read More
 • inkluzivan
  inkluzivan, - a, - o,(...) - Read More
 • inkriminisati
  inkriminisati, (...) - Read More
 • inokosan
  inokosan, inokostan,(...) - Read More
 • insinuirati
  insinuirati –(...) - Read More