inokosan

  inokosan, inokostan, pridev, prilog – starosrpska reč

  inokost, imenica samoća

  Značenje reči inokosan:

  • sam, bez ikoga, bez pomoći

  • u naše vreme osobito o čoveku koji živi u kući samo sa ženom i decom a ne u zadruzi; Vuk Karadžić

  • u vreme samoupravnog socijalizma – inokosni poslovodni organ, direktor

  Primeri upotrebe reči:

  Siromah, ne bogme i bogat, ako je inokosan u kući pa ne more uzorati, pokositi, požnjeti itd., kad gradi kuću ili pojatu, zove na mobu.

  Što gođe je manje čeljada u kući, to sve inokosnija postaje.

  Inokosna kuća, prazna pećina.

  inokosan značenje reči
  @ Iva Atoski

   Bolja je snažna inokoština, nego nesložna množina.

  Pogledaj: šta znači rečizlišno

  U golom, hladnom i siromašnom kršu zapadne Crne Gore nije priroda dopuštala zajedničko življenje većega broja ljudi. Onde se javlja samo tzv. inokosna kuća, inokoština; otac sa svojim odraslom sinovima živi na nepodeljenom imanju, koje je svojina čitave porodice, tako da otac ne može raspolagati njime bez privole sinova. Jiriček, Istorija Srba II, 50

  Interesantno:

  inokosni organ – direktor

  U vreme samoupravljanja u Jugoslaviji je bio izuzetno važan pojam: inokosni poslovodni organ u značenju direktor, neko ko sam upravlja.

  Inokosni i kolegijalni poslovodni organi organizacija udruženog rada: položaj, prava i dužnosti, imenovanje i razrešenje i odgovornost inokosnih i kolegijalnih poslovodnih organa osnovnih organizacija udruženog rada….

  Pročitaj:  značenje i poreklo reči – kreja

  Poreklo reči:

  praslov. –*inokostьnъ; *inokъ – usmaljenik, monah pustinjak

  rus.инок

  lat. – unicus

  U osnovi je reč starosrpska, crkvenoslovenska reč  inъ – jedan

  Synonyms:
  usamljeno, jedino
  « Back to Glossary Index