inokosan

   

  inokosan, inokostan – starosrpska reč, usamljen, jedan

  inokost – samoća

  praslov. –*inokostьnъ; *inokъ – usmaljenik, monah pustinjak

  rus.- инок

  lat. – unicus

  U osnovi je reč starosrpska, crkvenoslovenska reč  inъ – jedan

  • sam, bez ikoga, bez pomoći
  • u naše vreme osobito o čoveku koji živi u kući samo sa ženom i decom a ne u zadruzi; Vuk Karadžić

  Što gođe je manje čeljada u kući, to sve inokosnija postaje.

  Inokosna kuća, prazna pećina.

  inokosan značenje reči
  @ Iva Atoski

   

  Bolja je snažna inokoština, nego nesložna množina.

  U golom, hladnom i siromašnom kršu zapadne Crne Gore nije priroda dopuštala zajedničko življenje većega broja ljudi. Onde se javlja samo tzv. inokosna kuća, inokoština; otac sa svojim odraslom sinovima živi na nepodeljenom imanju, koje je svojina čitave porodice, tako da otac ne može raspolagati njime bez privole sinova. Jiriček, Istorija Srba II, 50

  • inokosni organ

  U vreme samoupravljanja u Jugoslaviji je bio izuzetno važan pojam: inokosni poslovodni organ u značenju direktor, neko ko sam upravlja.
  Inokosni i kolegijalni poslovodni organi organizacija udruženog rada: položaj, prava i dužnosti, imenovanje i razrešenje i odgovornost inokosnih i kolegijalnih poslovodnih organa osnovnih organizacija udruženog rada….

  Synonyms:
  usamljeno, jedino
  « Back to Glossary Index