izlišno

   

  izlišno – suvišno, nepotrebno, prekomerno, zaludno

  Popečitelji i državni sovjetnici treba da se izlišnoga piskaranja čuvaju.

  Tako neće biti izlišno nekoliko rijeri ovde navesti. Daničić, Rečnik

  U osnovi reči je zaboravljeni praslovenski, sveslovenski i starosrpski pridev – lih

  lih – suvišan, zao, neparan, nepotreban

  kojega ima veće nego što treba ili je pravo (Daničič); nejednak – neparan; zao

  lihi broj – neparni broj

  liho rebro, vito rebro – suvišno rebro

  rus. – -лих -; лихо́й; poletan, odvažan; smeo; zao

  češ. – líchý, suvišni, neparan, lukavi

  polj. – lichy, neparni

  izlišiti – izaći, biti dovoljno, izmoći glagol, Vuk, Rječnik

  Iz ovoga komada čohe ne mogu izlišiti čakšire.

  U crkvenoslovenskom jeziku je je postojalo mnogo više reči od osnove lih -: Vuk ih je smatrao da ih narod ne razume, pa ih je izbacio iz osnovnog fundusa reči: lihoimanije – lakomstvo, uzimanje više nego što je potrebno; lihoimec – lakomac; lihoimstovati – prisvajati sebi tuđe, varati nekoga; S. Petković Rečnik crkvenoslovenskog jezika

  indoev.- * leik-

  iz te osnove srodne reči u drugim jezicimai :

  lat – linquo, ostaviti nešto, napustiti (kao nepotrebno, višak)

  got.- leihvan

  nem.- leihen, pozajmiti (nešto što nam nije potrebno, višak); Pokorny, Rečnik

  srodne reči od osnove lih – lišiti (se), zaliha

  Synonyms:
  suvišno, nepotrebno
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebarabariti
  Next articlelišiti