redundantan

  redundantan, – tna, – tno – pridev

  značenje reči redundantan:

  – nešto što se ponavlja, suvišno
  – preopširan (tekst, stil pisanja)

  Poreklo reči:

  lat.redundant, redundare, preplavljeno, suvišno

  red – (ponovo) + undo (plaviti od reči unda , talas)

  redundantan značenje poreklo reči

  Zanimljivo:

  Latinska reč unda, talas nastala je od praindoevropske osnove *wed- ili, po nekim tumačenjima, *wódr̥.

  Od iste osnove nastala je reč – voda.

  Primeri upotrebe:

  Текст о кафи успостављањем потпуних реченица није постао несувисао или противурјечан већ редундантан, претрпан подацима који се подразумијевају …

  Upravo zbog toga, ponavljanja u našem motivu nisu redundantna, već su estetski i strukturalno funkcionalna; ponavljanja ovdje nisu haotična, nego su stilogena.

  Pogledaj: šta znači reč – surduknuti

  Istina, ovakvo eksplicitno obeležavanje navodenja većinom je redundantno, a uz to može biti postignuto i drugim sredstvima.

  У таквом случају било форма било садржина могу постати редундантни у смислу у ком се то схвата у теорији информације, те се јавља потреба да се мења једно или друго.

  Svakako, i ova knjiga je nabijena informacijom, naročito u detaljima, ali je i pomalo nepotrebno redundantna u svome sklopu (da se poslužimo terminima teorije informacija …

  Пошто у књижевноме тексту постоји, осим природнојезичког, и допунски кôд, може се претпоставити да говорни низ овде носи мању количину информације и у већој је мери редундантан.

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala reč – arsenik

  Učešće usana u artikulaciji samoglasnika, kako u poljskom tako i u srpskohrvatskom, veoma je malo (npr. u poređenju sa ruskim) i tretira se ovde kao redundantan elemenat.

  Законито је што су у фолклорним делима монотони и веома редундантни низoви заступљени много богатије него у уметничкој књижевности:  …

  Stručnjaci su utvrdili da je engleski jezik 50% redundantan, tj. polovina reči koje se koriste u pisanom ili govornom jeziku birane su slobodno, dok je druga polovina kontrolisana statističkom strukturom jezika, iako govornici toga ne moraju biti ..

  « Back to Glossary Index