lišiti

   

  lišiti, lišati, lišavati – praslovenski, sveslovenski i starosrpski glagol; sprečiti nekoga u nečemu; uzeti nešto od nekoga;

  lih – u osnovi reči je zaboravljeni praslovenski, sveslovenski i starosrpski pridev

  lih – suvišan, zao, neparan, neporteban

  kojega ima veće nego što treba ili je pravo (Daničič); nejednak – neparan; zao

  lihi broj – neparni broj

  liho rebro, vito rebro – suvišno rebro

  rus. – -лих -; лихо́й; poletan, odvažan; smeo; zao

  lišiti se – oslobodi ti se nečega, uskratiti sebi nešto, osloboditi se

  rus. лишать

  Ne lišila te sablja, tj. ne miomišla te, ne ostao bez nje!

  Liši mene i moje duše = od mene  daleko bilo! Vuk, Rečnik

  Kada se bakar barabari sa zlatom, taki se liši svoje vrednoće. J.Rajić

  srodna reč – zaliha, vidi – izlišno

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleizlišno
  Next articleLihomir