Lihomir

  Lihomir, Lihomil – starosrpsko muško ime, Dečanska hrisovulja

  Poreklo i značenje imena Lihomor:

  Od starosrpskog  prideva lih – nešto čega ima više nego što je potrebno, možda i ponositos

  poletan rus. – лихо́й;

  vidi – izlišno, lišiti

  U vreme kada su se imena davala sa simboličkom porukom, značenje je moglo da bude:

  – onaj koji ima sve u obilju;

  starija varijanta je Lihomil

  « Back to Glossary Index