Lihomir

   

  Lihomir, Lihomil – starosrpsko muško ime, Dečanska hrisovulja

  Od starosrpskog  prideva lih – nešto čega ima više nego što je potrebno, možda i ponosit poletan rus. – лихо́й;  vidi – izlišno, lišiti

  U vreme kada su se imena davala sa simboličkom porukom, značenje je moglo da bude – onaj koji ima sve, obilje;

  starija varijanta je Lihomil

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlelišiti
  Next articleinfluenser