influenser

   

  influenser – uticajna osoba u određenom krugu ljudi

  Novi izraz u srpskom jeziku preuzet iz engleskog jezika, tačnije iz marketinga i online komunikacije.

  Online influenseri u Srbiji

  Termin influenser je kod nas počeo masovno da se koristi porastom popularnosti Twitter‑a i čitanošću blogova. Engleski jezik influensera definiše kao osobu koja ima moć uticaja na druge ljude (influence) putem društvenih ili tradicionalnih medija. Nešto proširenija i idealnija verzija ovoga je: osobe koje imaju tu moć da utiču na kupovne odluke drugih ljudi zbog njihovog (stvarnog ili pretpostavljenog) autoriteta, znanja ili položaja. pcpress.rs

  influenser značenje rečieng. – influencer
  od imenice eng. influence– uticaj

  Reč je u engleski jezik preuzeta iz francuskog odnosno srednjevekovnog latinskog.

  lat. –influentem, influens, termin je definisao u astrologiji uticaj etra koji emituju zvezde kada se nađu u određenom položaju; uticaj koji zvezde odnosno planete imaju na čoveka, njegov, karakter, ponašanje i sudbinu.

  Kasnije se u  engleskom jeziku značenje proširilo na emitovanje energije, ili samu energiju nematerijalnih odnosno nevidljivih sila; sposobnost stvaranja efekta na način koji nije vidljiv niti se može opažati putem ljudslih čula.

  influnecirati – (tal.influenzare) uticati, uplivisati, imati uticaja na koga ili što; zaraziti, okužiti; podmititi, potkupiti, zadobiti

  influenca – uticaj, upliv;… med. zarazna bolest sa temperaturom, klonulošću, bolovima  zglobovima… grip

  M.Vujaklija – Leksikon stranih reči i izraza

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleLihomir
  Next articleIrina