influenser

  influenser, imenica muški rod

  značenje reči influenser

  – uticajna osoba u određenom krugu ljudi

  Novi izraz u srpskom jeziku preuzet iz engleskog jezika, tačnije iz marketinga i online komunikacije.

  Zanimljivo:

  Online influenseri u Srbiji

  Termin influenser je kod nas počeo masovno da se koristi porastom popularnosti Twitter‑a i čitanošću blogova.

  Engleski jezik influensera definiše kao osobu koja ima moć uticaja na druge ljude (influence) putem društvenih ili tradicionalnih medija.

  Nešto proširenija i idealnija verzija ovoga je:

  – osobe koje imaju tu moć da utiču na kupovne odluke drugih ljudi zbog njihovog (stvarnog ili pretpostavljenog) autoriteta, znanja ili položaja.

  pcpress.rs

  influenser značenje reči

  Primeri upotrebe reči:

   

  Zvanično, influenser u Srbiji postaje svako ko ima više od 3.000 pratilaca, ali ako želite plaćenu saradnju, morate da se namučite da biste došli do zlatne brojke od 10.000.

  Instagram influenseri su korisnici ove mreže koji imaju široku publiku na Instagramu i koji su u stanju da svojim objavama utiču na ljude koji ih prate i na njihove odluke.

  Influenseri sa druge strane nisu toliko edukovani o biznisu, a nemaju ni gde da se edukuju, jer u regionu malo koji veliki i bitan influenser želi da deli svoje znanje i iskustvo, jer i dalje vlada taj neki strah da će ga neko skinuti sa trona, a mala je ovo bara. Influenseri mogu biti blogeri, instagrameri, tjuberi, teniseri, psiholozi, umetnici…

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – apokalipsa

  Poreklo reči influenser

  eng. – influencer
  od imenice eng. influence– uticaj

  Reč je u engleski jezik preuzeta iz francuskog odnosno srednjovekovnog latinskog.

  Interesantno:

  lat. –influentem, influens, termin je definisao u astrologiji uticaj etra koji emituju zvezde kada se nađu u određenom položaju; uticaj koji zvezde odnosno planete imaju na čoveka, njegov, karakter, ponašanje i sudbinu.

  Kasnije se u  engleskom jeziku značenje proširilo na emitovanje energije, ili samu energiju nematerijalnih odnosno nevidljivih sila;

  sposobnost stvaranja efekta na način koji nije vidljiv niti se može opažati putem ljudslih čula.

  influnecirati – (tal.influenzare) uticati, uplivisati, imati uticaja na koga ili što; zaraziti, okužiti; podmititi, potkupiti, zadobiti

  influenca – uticaj, upliv;… med. zarazna bolest sa temperaturom, klonulošću, bolovima  zglobovima… grip

  M.Vujaklija – Leksikon stranih reči i izraza

   

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index