kreja

   

  kreja, sojka, šojka – ptica iz porodice vrana, vidi sojka, kreštalica, Vuk, Rečnik

  Kreštalica krešti na studenoj steni, da joj dođu trista, ne mogu joj ništa. Zagonetka (barjak)

  Kreja, kreštalica je reč nastala od glagola kreštati odnosno onomatopeje krek-, koja oponaša zvuk ptica i žaba i koja je po P. Skoku internacionalna. Skok smatra da je osnovna reč kreštalica a kreja je hipokoristik, varijanta imena od milja.

  rus. – кареза

  nem. – Der Eichelhäher

  nem.– krähen, graktati, ispuštati prodoran zvuk kao ptica, kreštati; stariji oblik ovog nemačkog glagola je krae(j)en, kraen. Duden, Rečnik porekla reči

  nem – Krähe  die, vrana, ptica koja je ime dobila po kreštavom zvuku koji ispušta, Duden, Rečnik porekla reči

  eng. – crow glagol , kukurikati,  kreštati; imenica vrana

  Engleski i nemački izvori  navode kao osnovu reči zajedničke onomatopejske korene kao i P.Skok.

  Synonyms:
  sojka, šojka
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlekikiriki
  Next articleminglovati