Turcizmi u srpskom jeziku – slovo K, k

  turcizmi K, k – spisak

   

  kabadahija – nasilnik

  kabila – pleme, rod

  kabast – krupan, velik

  Pročitaj:

  • kako je nastala i koje sve reči u našem jeziku označavaju reč kafa

  kahva, kafa, kava

  kavaz – stražar

  kaval – svirala

  kafana

  kavga – svađa

  kavez – krletka

  kavžiti se – svađati se

  kada, kaduna – gospođa

  kadar – sposoban

  kadifa – vrsta tkanine

  kadifica – vrsta cveta žute, narandžaste boje

  turcizmi kadifica

  kadija – šerijatski suduja

  kazan – bakreni kotao

  kazandžija – vrsta zanata

  kazuk – kolac

  kaik – čamac

  kail – voljan

  kaiš – kožni opasač

  kaišlije – vrsta opanka

  kajariti – potkivati konja

  Bonus:

  šta znači i kako je nastala reč – kajgana

  turcizmi kajgana kafa kafanakajgana – jaja pripremljena tako što su umešana pre prženja

   

  Pogledaj: šta znači reč – metilj

  kajmak

  kajsija

  kalaj – kositar

  kalem – olovka, cevčica za konac

  kalemiti – navrtati voće

  kalauz – putovođa, vodič

  kalaš – rasipnik, varalica

  kalaštura – žena koja ne pazi na svoje ponašanje

  kaldrma

  kalpak – vrsta kape

  kalup – oblik, obrazac

  kalfa – pomoćnik majstora

  kalčine – dokolenice

  kamara – gomila

  turcizmi kamara
  kamara – gomila

  kamdžija – bič

  kanap, kanapa – uzica

  kantar – vaga

  kandža – nokat kod ptica, gvozdena kuka, čaklja

  kapak – poklopac

  kapija – vrata

  kara – crn

  Karabogdanska – Moldavija

  Karavlah – čovek iz Vlaške (južna Rumunija)

  karamanka – vrsta kruške

  karanfil

  Pročitaj:  boja ružičasta – roze

  karaula – stražarnica

  karavan

  karli, kaharli – žalostan

  kasaba – varošica

  kasapin – mesar

  kasapiti – nožem seći meso

  katil – krvnik

  katran – građevinski materijal

  kaurin – nevernik

  kauriti – pokrštavati

  kaurma, kavaurma – vrsta jela od mesa

  kafazli – šaren

  kafana

  kafedžija

  kaftan – vrsta odeće

  kačamak – vrsta jela

  kašika – žlica

  kesa – vreća

  keser – vrsta alatke

  kesedžija – koji seče kese

  kesim – najam

  kesimača – ovca

  kesten

  kidisati

  kijamet – sudnji dan

  kirajdžija – zakupac stana

  kirija – zakupnina

  kičma – leđa

  kna – crvena boja za kosu

  Pogledaj: šta znači reč, turcizam alast

  kova, kofa

  kovanluk – pčelinjak

  kovrdžast – kudrav, kuštrav, loknast

  kolan – vrsta pojasa

  komordžija – konjovodac

  komšija – sused

  komšiluk

  kona – susetka

  konakdžija – onaj koji prespava

  konak – prenoćište

  kopile – vanbračno dete

  kopča – metalna kukica

  kopčati – vezati, spajati dugmad

  korbač – kožni bič

  krba – sud za vodu

  kreč

  krklama – vrsta vune

  krsmet, kismet – sudbina, udes

  krdžalije – odmetnici

  kube – svod, kupola

  kubura – mala puška

  kuburiti – patiti se

  kujundžija – vrsta zanatlije

  kula – utvrđenje u tvrđavi

  kulatast, kulaš – konj sivkaste boje, pepela

  kuluk – težak posao bez nagrade

  kumbara – vrsta oružja

  kumrija – gugutka

  kundak – deo puške

  kurban – goveče koje se kolje na Bajram

  kujruk – rep

  kurtala, kurtara – spas

  kurtalisati se – spasiti se

  kusur – novac koji se vraća prilikom kupovine

  kutija – vrsta posude

   

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index