sablazan

  sablazan – značenje, poreklo reči

  sablazan, sablazniti  – izvedena reč od glagola blazniti

  • skandal, što izaziva negodovanje
  • nešto što ne prija moralnom i vizelnom utisku; nakaza
  • iskušenje
  sablazan šta znači
  @Iva Atoski

  @ivaatoski – instagram

  A koji sablazni jednoga od ovijeh malijeh koji vjeruju mene, bolje bi mu bilo da se objesi kamen vodenični o vratu njegovu, i da potone u dubinu morsku.

  Vama dakle koji vjerujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stijena sablazni – prevod Vuk Karadžić

  rus. –соблазнять, zavesti, navesti na greh

  Synonyms:
  skandal, nakaza
  « Back to Glossary Index