inklinirati

  inklinirati glagol, nesvršen

  značenje reči inklinirati:

  –  imati sklonosti, biti sklon nečemu, biti prijemčiv za nešto, težiti nečemu

  –  naganjati (se)

  poreklo reči inklinirati:

  latinski inclinare, nakriviti se, naterati da se iskrivi, nasloni

  in+ clinare

  Zanimljivo:

  U osnovi reči deklinacija je isti latinski glagol clinare, kriviti se naterati da se krivi – imeninice se krive, menjaju oblik u padežima

  inklinacija, imenica – naklonost, sklonost, pad, nagib

  inklinacija, astronomija: uagao … pogledaj

  Primeri upotrebe reči inklinirati:

  Savremeno društvo inklinira ka kiču, …

  To se u najvećoj mjeri odnosi na one mlade ljude koji inkliniraju nauci po svojiim već ispoljenim sposobnoistima.

  Da ostavimo po strani amaterske grupe koje po svome karakteru mogu da inkliniraju folklorističkom poziranju, vec da pogledamo seoske izvorne, žive grupe, koje se sve cešće uključuju u programe turistickih priredbi.

  Nema sumnje da je prevaspitanje ove dece, koja inkliniraju delikvenciji, daleko teže i iziskuje mnogo više sredstava.

  Esejizam je integrativni proces u kulturi koji inklinira ka sintezi.

  … u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava,..

  … ali do sada nijedna strana nije pokazala da inklinira ka takvom rešenju.

   

  Synonyms:
  naginjati, težiti
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleljutić
  Next articleInstagram