inklinirati

   

  inklinirati glagol

  značenje

  inklinirati – imati sklonosti, biti sklon nečemu, naginjati

  Savremeno društvo inklinira ka kiču, …

  Esejizam je integrativni proces u kulturi koji inklinira ka sintezi

  … u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava,..

  … ali do sada nijedna strana nije pokazala da inklinira ka takvom rešenju.

  poreklo reči

  lat. inclinare– naginjati, uzrokovati naginjanje, savijanje

  inklinacija, imenica – naklonost, sklonost, pad, nagib

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleljutić
  Next articleInstagram