reminiscencija

  reminiscencija – imenica, ženski rod

  značenje reči reminiscencija:

  • sećanje, prisećanje, zamagljeno sećanje

  • prisećanje, evociranje događaja iz prošlosti; ono što navodi na sećanje

  • u umetnosti: motiv iz nekog starijeg dela; element starijeg umetničkog dela kao podsećanje na prošlu epohu u muzici, književnosti, slikarstvu, …

  Poreklo reči:

  latinski – reminiscentem imenica, nominativ  reminiscens

  od glagolareminisci, sećati se prizvati u sećanje

  latinska reč reminiscentia u obliku i značenju u kom ga mi danas koristimo je nastala u 16 veku i predstavlja prevod grčke reči anamnesis.

  Zanimljivo:

  latinski glagol – reminisce

  re + menisci, misliti, imati na umu

  Indoevropski koren – *men-

  Isti koren se nalazi u srpskoj reči pamet – pa+ met, *mętь

  Primeri upotrebe reči:

  3аљубио сам се био у нашу служавку, која је на вази тежила осамдесет кила и која ми је свом том тежином притискала срце. Та љубав пробудила се у мени као реминисценција из прве младости, када сам на рукама наше тадање  служавке срицао азбуку лјубави, … B. Nušić,  Autobiografija

  Pogledaj: šta znači reč – krindž

  … ona mu služi kao izvor reminiscencija (to se u prvom redu odnosi na latinsku i grčku tradiciju koju je upoznao već u ranom školovanju);

  Iskustva iz bliže prošlosti izdvojio bih iz uticaja dalje prošlosti, pošto u odgovorima ispitanika ne nalazimo, osim u sasvim retkim slučajevima, reference na istoriju, odnosno reminiscencije na značajne događaje iz prošlosti, koji bi bili relevantni …

  На такав закључак наводи нпр. потпуно одсуство реминисценције из народне песме када говори о Небојши кули, опет у опису осмочасовног разгледања Београда.

  Реминисценција је очигледна а реч је о нимфама које окружују Артемиду-Дијану на острву Делу, крај извора потока Инопа, и ради којих Сунце зауставља своја кола да их се нагледа.

  Synonyms:
  prisećanje
  « Back to Glossary Index