revizija

  revizija – imenica, ženski rod

  značenje reči revizija:

  • naknadni, ponovljeni pregled, kontrola, provera rada

  • kontrola, provera poslovanja

  • prepravka zakona, programa, projekata

  • pravna terminologija: ponovno razmatranje, obnova sudskog postupka

  • poslednja korektura knjige pred štampu

  Poreklo reči:

  latinski – revidere, revisus, ponovo pregledati, videti

  re + videre (videti, gledati)

  revizija značenje

  Zanimljivo:

  U osnovi latinskog glagola  nalazi se praindoevropski koren:

  *weid-

  Ovaj koren se nalazi u osnovi glagola videti u mnogim jezicima.

  U srpskom jeziku glagol videti je nastao od istog praindoevropskog  korena.

   

  Primeri upotrebe reči:

  Napred smo istakli samo neka pitanja za koja je ustav inicirao da se bliže regulišu zakonom. Priroda tih i sličnih pitanja, onako kako je zacrtana u ustavu, nametnula je potrebu da se u procesu revizije prioritetno pristupi donošenju sistemskih …

  Pogledaj: šta znači reč – stensil

  Eksterna revizija finansijskih izveštaja se vrši za redovne i konsolidovane finansijske izveštaje. … uspešno poslovanje privrednog društva i uspešno obavljanje revizije, neophodno je poznavati osnovne postavke analize finansijskih izveštaja.

  Deklaracija sadrži kratka pravila koja su jasno napisana, tako su lako upotrebljiva i direktno usmerena na javni sektor, pa se ona otuda i smatra kao „magna karta„ državne revizije.

  Funkcija unutrašnje revizije i kontrole je uvedena izmenama Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama 2002. godine i po prvi put nametnula je obavezu formiranja posebne organizacione jedinice unutrašnje …

   

  Synonyms:
  kontrola
  « Back to Glossary Index