kibernetika

   

  kibernetika – transdiciplinarna nauka koja se bavi istraživanjem i upravljanjem raznim kompleksnim organizmima, bilo da su žive ili nežive prirode – ljudi, životinje, tehnički, privredni sistemi, bazirana na teoriji informacija i načina komunikacije; suština je u organizaciji, sagledavanju obrazaca komunikacije, prenošenju informacija i sistemu upravljanja i kontrole.

  Reč je prvi put upotrebio, u navedenom smislu reči, američki matematičar Norbert Viner 1948 godine. izvor

  U francuskom jeziku se oko 1830 godine javlja reč – cybernétique, veština upravljanja U osnovi se nalazi starogrčka reč kybernetes – krmanoš, pilot, onaj koji upravlja (brodom); kybernan – upravljati brodom, krmaniti, kormilariti.

  Osnova ove reči je u mitu o zlatnom runu i argonautima. Argonauti, grupa predvođena Jasonom, dobili su ime po brodu. Brod Argo (ime je dobio po graditelju Argu) je imao specijalne i magične moći zhavaljujući boginji Atini. Ona je uzela komad drveta sa svetog hrasta iz Zevsovog proročišta u Dodoni i postavila ga na brod kao kobilicu, da bude pomoćni krmanoš – kybernetes. Zato je brod Argo imao čudesnu moć da govori i upozorava na opasnosti tokom putovanja.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleKoviljka
  Next articlepsovati