Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • kumim te bogom
  kumim te bogom -(...) - Read More
 • kunjati
  kunjati -(...) - Read More
 • kupina
  kupina – imenica ženski(...) - Read More
 • kurikulum, curriculum
  kurikulum(...) - Read More
 • kursor
  kursor, eng. cursor,(...) - Read More
 • kurtalisati
  kurtalisati, kuratališem(...) - Read More
 • kurtoazan
  kurtoazan, - zna, - zno(...) - Read More
 • kuš
  kuš – uzvik značenje(...) - Read More
 • kusati
  kusati kusati glagol,(...) - Read More
 • kužiti
  kužiti – glagol,(...) - Read More
 • kvasac
  kvasac imenica, muški(...) - Read More
 • kvasiti
  kvasiti, kvasim,(...) - Read More
 • kvasnik
  kvasnik imenica, muški(...) - Read More
 • ladolež
  ladolež – imenica, muški(...) - Read More
 • landarati
  landarati – glagol,(...) - Read More
 • lapsus
  lapsus, mn. lapsusi,(...) - Read More
 • lasta
  lasta,(...) - Read More
 • laureat
  laureat – imenica, muški(...) - Read More
 • laz
  laz imenica, muški rod ;(...) - Read More
 • ledina, livada
  ledina, imenica, ženski(...) - Read More