kultivisan

   

  kultivisan –  pridev

  značenje

  kultivisan – profinjen, obrazovan, kulturan, negovan, obrađen, gajen

  primeri

  Kultivisan čovek je naučen da se u životu održava i ponaša u skladu sa usvojenim principima koji vladaju u društvenoj zajednici (porodici ili plemenu).

  …, biti  obrazovana, kultivisana ličnost ….

  kultivisano zemljište, obrađeno zemljište

  Kultivisane životne zajednice su one o kojima se brine čovek. U njih ubrajamo: voćnjak, povrtnjak, vinograd, njivu.

  Povrtnjak je kultivisana životna zajednica povrtarskih biljaka …

  Podrška nabavci opreme za maslinarstvo usmjerena je na osavremenjavanje proizvodnje, a posebno na kultivisanje neobradivog zemljišta za …

  Poreklo reči

  Lat. cultivare – gajiti, obrađivati, brinuti se , oplemenjivati

  Srodne reči

  kultivisati, glagol

  kultivisanje, imenica

  Synonyms:
  obrazovan, kulturan, negovan, obrađen
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleslon
  Next articlekoštunica