kultura

  kultura, imenica, ženski rod

  Značenje reči:

  1. – sveukupnost materijalnih i duhovanih vrednosti koje je čovečanstvo stvorilo i razvilo u toku svoje istorije

  – tekovine takvog razvitka nekog naroda, grupe naroda, istorijske epoge, društvenog sistema, društveong sloja i sl. – srpska kultura

  2. – nivo, stepen razvijenosti neke privredne, umetničke i druge delatnosti, duhovne aktivnosti i sl. – muzička kultura

  kultura poreklo reči
  muzička kultura

  – viši, razvijeniji odnos prema nečemu, viši, savršeniji vid vladanja nečim, odnegovanost, istančanost, prefinjenost – kultura govora

  3.- stepen, nivo društvenog i duhovnog razvitka ličnosti, opšta obrazovanost, prosvećenost, duhovan obogaćenost; način vladanja, ponašanja, ophođenja u skladu sa društvenim i etičkim normama – lična kultura

  – način življenja, stanovanja uskladu sa određenim standardima i normama – kultura stanovanja

  4. – obrađivanje, uređivanje, kultivisanje zemlje – gajenje, uzgoj biljaka – kultura duvana

  5. – gajenje mikroorganizama na hranljivoj podlozi

  Poreklo reči:

  Istorijski prikaz razvitka značenja reči kultura preuzet iz dela:

  Danijel Dž. Borstin, Svet otkrića, Geopoetika, str. 658

  Kultura” (od latinske reči cultus za “poštovanje”) je prvobitno označavala odavanje počasti.

  Potom je označavala rad na obrađivanju zemlje a kasnije je proširena na negovanje i oplemenjivanje duha i ponašanja.

  Konačno, do devetnastog veka “kultura je postala naziv za intelektualnu i estetsku stranu civilizacije.

  U osnovi:

  latinski – cultūra

  od latinske reči – cultus, perfect passive particip of colō (poštovati , obrađivati naseljavati)

  protoindoevropski – *kʷel- pomerati, obrtati

  Interesantno: od iste osnove nastala je starosrpska, sve slovenska i praslovenska reč – kolo

  Primeri upotrebe:

  Северни Тип је углавном патријархалне културе, а у Србији се на патријархалној основи и под утицајем страних култура ствара нова, умногоме оригинална култура. У јужном типу такође превлађује патријархална култура, али се осећају утицаји …

  Ј. Цвијић, Психичке особине јужних Словена

  On posebno ukazuje u kojoj meri odsustvo dualističkih orijentacija u francuskoj političkoj kulturi objašnjava visok stepen nestabilnosti i imobilizma francuskog političkog sistema

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – nepotizam

  Извори и методи прикупљања података на Подаци о физичкој култури број организација и активних чланова прикупљени су за 1985. годину од основних организација за физичку културу

  Под утицајем београдског тржишта дошло је до специјализације на производњу раних повртарских култура . Поред кромпира и лука, као традиционалних култура у Калуђерици, јавља се и купус, зелена салата, паприка и парадајз и то у …

  « Back to Glossary Index