kvasnik

  kvasnik imenica, muški rod

  značenje reči kvasnik:

  • 1. stara srpska reč u značenju pijanac

  У средњем веку било је пијанаца. Причајући о чуду на гробу светога Саве у Трнову, Теодосије на-води како је оболели монах Неофит, „пошто су га довољно угостили и напојили”, заспао јер је „вином отежао”.

  Додаје како се Стрез веселио у своме граду Просеку, „пијанчећи”.

  Код Теодосија је пијанац „квасник“. Цитирајући проповед светог Саве у Жичи, истиче како је он наводио да епископ не сме бити „квасник“.

  Leksikon srpskog srednjeg veka, S. Ćirković, R. Mihaljčić

  kvasnik značenje

  2. mokar, težak predmet

  • Не дизасе овија квасник.
  • Што си ми донел овија квасници, кад неће гору.

  Pogledaj: kako je nastala reč – hajde

  3. fig. lenština, neradnik

  – Онолки квасник се излежује дом,а ти болна работиш.

  Crnotravski rečnik, Radosav Stojanović, Srpski dijalektološki zbornik LVII

  Zanimljivo:

  Pijanci – kvasnici u srpskim srednjovekovnim državama

  Засебно место заузима случај пијанца, коме се за вређање и злостављање људи, тј. за одређена кривична дела учињена у пијаном стању, претило вађењем ока и одсецањем руке (чл. 166). Ту се може видети намера законодавца да сузбије свако насиље.

  Leksikon srpskog srednjeg veka, S. Ćirković, R. Mihaljčić

  Poreklo reči:

  U osnovi je glagol – kvasiti, vlažiti

  vidi – kvasac, kvasiti

  ruski –  квасник, posuda za kvasac

  Pročitaj:  poreklo i značenje reči – busen

  Synonyms:
  pijanac
  « Back to Glossary Index