Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • lobi
  lobi – imenica, muški(...) - Read More
 • lokva
  lokva, imenica ženski(...) - Read More
 • lonac
  lonac, imenica – muški(...) - Read More
 • lopta
  lopta – imenica, ženski(...) - Read More
 • Lubarda
  Lubarda –(...) - Read More
 • lubenica
  lubenica – imenica,(...) - Read More
 • lucidan
  lucidan,(...) - Read More
 • luftiguz
  luftiguz – imenica,(...) - Read More
 • luk, beli i crni
  luk - imenica, muški(...) - Read More
 • luka
  luka – imenica, ženski(...) - Read More
 • luksuz
  luksuz - imenica, muški(...) - Read More
 • lustracija
  lustracija, imenica(...) - Read More
 • magnovenje
  magnovenje, imenica,(...) - Read More
 • maj mesec
  maj – imenica, muški(...) - Read More
 • majmun
  majmun – imenica, muški(...) - Read More
 • maliciozan
  maliciozan, - zna, -zno(...) - Read More
 • malo morgen ili malo sutra
  malo sutra, malo(...) - Read More
 • malo
  malo  - prilog, malo,(...) - Read More
 • mamlaz
  mamlaz – imenica, muški(...) - Read More
 • mamuran
  mamuran, mamurna,(...) - Read More