majmun

  majmun – imenica, muški rod

  Znečenje reči majmun:

  •  čovekoliki sisar iz reda primata wikipedia

  •  pejorativno za čoveka koji  podražava, oponaša  druge

  • pej.  budalast, blesav, umno ograničen čovek

  • pej. veoma ružan čovek

  • 3. majmunče; deminutiv – @ znak koji se koristi u mail adresama za razdvajanje koriničkog imena i servisa koji pruža usluge

  Interesantno odrednica majmun u Rečniku s početka 20.veka:

  – živina iz reda životinja (sisavaca, sisara) što se najmanje razlikuje od čoveka;

  Daničić, Rečnik 1904-1910

  Izraz:

  • praviti od sebe majmuna – glupo se ponašati

  primeri upotrebe:

  U druge sisare spadaju slonovi i krtice, majmuni i nilski konji, slepi miševi i kamile.

  Ама, да то не буде мајмун? — рећи ће неко од њих. — Какав мајмун! — рече Радош. — Знам ја шта је мајмун; виђао сам га у Београду о Марковудне код палилулске цркве. Мајмун је, брате, много мањи, а ово је големо.

  Danas su poređenja  s majmunom uglavnom pogrdne (glup kao majmun, ružan kao majmun, majmunska fizionomija, imati duge ruke kao majmun, skakati kao majmun), majmunisati (ponašati se glupo i nedostojno, oponašati koga kretnjama i grimasama kao majmun), ..

  Pročitaj: poreklo i značenje reči ciciban

  Zamenik ruskog premijera Dmitrij Rogozin objavio je danas da se zapadne zemlje ponašaju u islamskom svetu kao “majmun sa granatom”.

  Dakle, za znak majmunče mora da se pređe na bilo koji latinični raspored, naš ili engleski. Kod naše latinice važi da se @ dobija kao desni …

  Majmum je majmun, ako ćeš ga u kakve haljine oblačiti; nar. posl. Vuk

  majmun opica

  poreklo reči

  tur. maymun, odnosno arapaski – arap. Maimūn

  zanimljivo:

  arapski – maimun je najpre bila tabuizirana, zabranjena reč koja je označavala nečistu silu.

  kod nas zaboravljen naziv za majmuna – opica, prisutan je u drugim slovenskim jezicima:

  prasl. – *opica

  slovenačkiopica

  češ. opice

  stvnjem. affo ; nem. Affe 

  eng. ape

  Pročitaj ceo tekst: Menadžer, manjež, majmunska posla i džungla – poreklo i značenje reči

  Bonus:

  aspida – poreklo i značenje reči

  majmun aspida reči stranog porekla u srpskom jeziku

   

  Synonyms:
  opica
  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index