luka

  luka – imenica, ženski rod

  značenje reči luka:

  – morska uvala za pristajanje brodova
  – zaklon za brodove na obalama reka i jezera
  – fig. mesto odmora i spasa, pribežište, sigurno utočište
  – njiva, livada kraj reke

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku u značenju pristan, pristanište

  Rečnik kosovsko-metohijskog govora, G. Elezović

  лу̑ка , лӯке̑  ж.
  1.   земља поред реке, врста земље, земља у меком куту :
  А. Де̏ ви је њи̏ва? — Б. У лу̑ку .
  Лу̑ку смо посе̏јали, а се̏лиште још не̑смо ни такли. …

  Rečnik govora južne Srbije, M. Zlatanović

  лу́ка  ж
  влажна њива или ливада, најчешће поред реке и потока.
  Лу́ка, тој је зе́мљиште лу́чно, вла́жно”

  Pročitaj: kako je nastala reč – ladolež

  Poreklo reči:

  U osnovi se nalazi reč luknešto što je savijeno, u obliku luka

  Mesta na kojima reka prirodno menja tok, savija se, zavija, obično su mesta na kojima je rečna struja slabija i to su mesta na kojima je bezbedno pristati sa čamcima, brodovima.

  Što je još važnije, kao što je naveo u primeru G. Elezović, ta mesta uz rečnu obalu su plodna, vlažna pošto su u “mekom kutu”.

  luka značenje poreklo reči

  lukavala da je najstarije značenje isto što i kod luk ali se u baltičko – slavensko doba ograničilo na savitak kakve vode (rijeka); otale su postala još onda druga značenja; obala koju reka može poplaviti, polje uz reku pa i livada i dolina a u primorju morski zaton i pristabište za brodovlje.

  Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, 1904-1910, P. Budmani

  Reč je praslovenska i sveslovenska.

  Primeri upotrebe:

  Зато би та лука била најприкладнија на целом нашем приморју, да уз важну поморску (нарочито за робу у масама, где не треба великог манипулисања и спреме) буде и главна ратна лука.

  Pogledaj: kako je nastala reč – naopako

  Смањење материјалних расхода као и смањење прихода, произлази из потребе да се грађење, уређење и оправка лука и пристаништа финансира помоћу нарочитог фонда, у који ће притицати сви приходи од лучких такса, …

  Смештен на четрдесет првом степену географске ширине, царски град је са својих седам брежуљака доминирао супротним обалама Европе и Азије, клима је била здрава и умерена, земља плодна, лука сигурна и пространа, …

  Synonyms:
  pristanište
  « Back to Glossary Index