franšiza

  franšiza – imenica, ženski rod

  značenje reči franšiza:

  – ekonom. pravo koje određena firma kupuje od druge;

  to znači da firma (kupac franšize) može da distribuira ili prodaje na određenom području robu ili usluge koje su vlasništvo firme koja ustupa pravo na franšizu uz novčanu naknadu

  – povlastica, privilegija

  – oslobađanje od određenog poreza, taksi, plaćanja, carinska franšiza

  Poreklo reči:

  franc. – fraunchise, franchise (14. vek), sloboda, pravo

  Interesantno:

  U osnovi reči je – franc odnosno frank, slobodan

  Ova reč odnosno pojam se odnosi na Franke, germansko pleme koje je naseljavalo područje danšanje Francuske (po Francima je Francuska dobila ime).

  Pripadnici plemena, Franci su, na teritoriji na kojoj su živeli, imali posebna garantovana prava slobobe.
  Najpre se to pravo prenelo na reč frank odnosno franc, slobodan u starofrancuskom jeziku.

  franšiza značenje poreklo reči

  Sama reč franšiza u značenju prava prodaje je nastala u drugoj polovini 20.veka.

  Pročitaj: šta znači reč – minglovati

  Primeri upotrebe:

  U retkim situacijama primaoci franšiza plaćaju fiksnu naknadu na mesečnom nivou. Izbor dobavljača. Davaoci f…a su ujedno i dobavljači sirovina za primaoce franšiza.

  Franšiza (engl. franchise) je poslovni oblik podugovaranja kod kojeg preduzeće (vlasnik neke intelektualne svojine) daje ovlašćenje drugom preduzeću da koristi njegovo ime i prodaje njegovu robu ili uslugu, što može uključivati …

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – akronim

  У америчкој правној теорији се, као кључан у домену франшизинга, јавља појам „франшиза” (franchise). Овај појам означава скуп елемената (ствари, услуга, метода пословања и права) који давалац као целину уступа уговором …

  To je franšiza (franchise d’avarie), ili, za razliku od obaveznog otkrića, fiksna f…a. Nju poznaje i naše pravo“. Prvenstven cilj obe klauzule je stimulisanje pažnje osiguranika. Ali se fiksnoj franšizi, za razliku od proporcionalne, pridaje još …

  « Back to Glossary Index