sir

   

  sir – starosrpska, sveslovenska i praslovenska reč сыръ

  Sir je namirnica koja predstavlja važnu stavku u ishrani svih slovenskih naroda. Sama reč za sir je preuzeta, na različite načine, u druge evropske jezike kao i sam način pravljenja sira, koji je, korišćenjem slovenske/srpske osnove dao nazive zu tu namirnicu u drugim jezicima.

  rus. – сыр

  češ. – sýr

  praindoev. – *suro, *seuro – slano, vlažno, sir

  nem. – sauer, kiseo

  povezane reči:

  surutka, sirište, sirenje,  sirov

  nem. sir – Käse

  eng. sir – cheese

  Nemačka i engleska reč za sir su nastale od indev. *kwat, u značenju fermentirati, postati kiseo – Old Church Slavonic kvasu “leaven; fermented drink,” kyselu “sour,” -kyseti “to turn sour;” Czech kysati “to turn sour, rot;” Sanskrit kvathati “boils, seethes; link

  vidi – kvasac, kvasiti

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleplandovati, plandište
  Next articlegrmeti