idem latinski

  idem latinski – prilog

  sinonim:

  ibidem

  Značenje reči idem latinski:

  latinski – isto, isti

  Često se koristi skraćenica – id.

  Koristi se u stručnim radovima, naročito kod nabrajanja literature da se ne bi ponavljao naziv istog dela koje se citira.

  Samo se napiše idem i broj strane koji se u konkretnom slučaju citira.

  Pogledaj: šta znači reč – aorist

  Poreklo reči:

  Od latinskog

  id – to, taj

  Primeri upotrebe:

  Javlja se  latinskim poslovicama:

  Idem delictum non debet bis puniri

  – Isti se prekršaj ne može dva puta kazniti

  Idem per idem

  – Isto istim (dokazivati).

  Synonyms:
  isto
  « Back to Glossary Index