glasati

  glasati – značenje i poreklo reči

  1. glasati – dati svoj glas (pristanak, saglasnost) nekome ili nečemu, izraziti volju

  I jednog dana glasaše ga ljudi, pa za kmeta dobi…M.Petrović, Pesme, 1924

   pustiti glas, proizvesti zvuk, kucati, zvoniti, pucati (I.Grickat, Južnoslovenski filolog, tom 22)

  Svet je glasa, da je on poša u hajduke…

  Ne valja kada u kući glasa ikona. Bosanska vila, 1886, 255

  1. glasati se – glasiti se, govoriti se, ćukati se Vuk, Rečnik

  3. glasati = glašati je starospski glagol, zvati pozivati

  zografsko_jevanđelje_glagoljica
  Zografsko jevanđelje, glagoljica

  Javlja se u najranijim starosrpskim tekstovima: Zoografsko jevanđelje link

  Zoografsko jevanđelje pisano na glagoljici, kraj 10. Ili početak 11. Veka,  izdanje V.Jagića 1879.

  Glašati se koristi i u crkvenoslovenskoj varijanti srpskog jezika: Matej, 27,47; Jovan 10,3; Jovan 13, 13; u značčenju dozivati, nazivati; S.Petković Rečnik crkvenoslovenskog jezika

  Praslovenska, starosrpska i sveslovenska reč *golsъ

  staronorveški – kalla

  nemački – klagen

  engleski – call

  Svi ovi glagoli imaju praindoevropsku osnovu *gal – zvati, dozivati vidi link

  Srodne reči: glas, glasiti, glasnik, glasonoša, glasina, oglas, oglašavati

  Synonyms:
  glasiti, glašati, oglašavati
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlepričvrljiti
  Next articleidem latinski