Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • obred
  obred obred imenica,(...) - Read More
 • obrva
  obrva - imenica, ženski(...) - Read More
 • odijum
  odijum – imenica, muški(...) - Read More
 • odušak
  odušak - imenica muški(...) - Read More
 • odvajkada
  odvajkada, prilog(...) - Read More
 • odžak
  odžak, imenica, muški(...) - Read More
 • oker boja
  oker, pridev(...) - Read More
 • Olivera
  Olivera – žensko(...) - Read More
 • omaž
  omaž – imenica, muški(...) - Read More
 • omlet
  omlet – imenica, muški(...) - Read More
 • opajdara
  opajdara -  imenica(...) - Read More
 • opasuljiti se
  opasuljiti se -(...) - Read More
 • opscen
  opscen, - a, - o, -(...) - Read More
 • opskurno
  opskurno –(...) - Read More
 • orah
  orah – imenica, muški(...) - Read More
 • orao
  orao – imenica, muški(...) - Read More
 • orfičko jaje
  orfičko jaje – simbol(...) - Read More
 • orhideja
  orhideja – imenica,(...) - Read More
 • orijentacija
  orijentacija – imenica,(...) - Read More
 • ortak
  ortak – imenica, muški(...) - Read More