Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • prokaza
  prokaza –(...) - Read More
 • prokazan, prokažen
  prokažen, - a, - o –(...) - Read More
 • prominentan
  prominentan, -a, - o –(...) - Read More
 • proštac
  proštac – imenica, muški(...) - Read More
 • prpa
  prpa – imenica, ženski(...) - Read More
 • prut
  prut – imenica, muški(...) - Read More
 • psovati
  psovati -(...) - Read More
 • pulen
  pulen – imenica, muški(...) - Read More
 • pundravci
  pundravci - pundravac –(...) - Read More
 • pupak
  pupak, imenica muški(...) - Read More
 • purenjak
  purenjak -(...) - Read More
 • purnjati
  purnjati – glagol,(...) - Read More
 • puzdernik
  puzdernik -(...) - Read More
 • raboš
  raboš – imenica, muški(...) - Read More
 • radikalan
  radikalan,(...) - Read More
 • rakija
  rakija imenica, ženski(...) - Read More
 • rakita
  rakita – imenica, ženski(...) - Read More
 • raso, rasol
  raso, rasol – imenica,(...) - Read More
 • ratosiljati se
  ratosiljati se,(...) - Read More
 • raž
  raž – imenica, ženski(...) - Read More