prokaza

   

  prokaza – starosrpski naziv za bolest lepru

  Neizlečiva lepra (starosrski prokaza) beše zlo koje se mnogo raširilo. … .Ova bolest rasprostrla se po svoj Evropi za vreme krstaških ratova.Pred kraj Srednjega veka, prokaženih beše po čitavom Balkanskom poluostrvu, i na primorju, i u  unutrašnjosti…Docnije su se okupljali oko dvora kralja Stefana Uroša II bogalji i prokaženi iz cele Srbije i susednih zemalja, primajući milostinju od kralja…Pa i despot Stefan Lazarević beše milostiv prema prokaženima. K.Jiriček, Istorija Srba II, 238

  Synonyms:
  lepra
  « Back to Glossary Index