prokazan, prokažen

  prokažen, – a, – o – pridev

  Značenje reči prokažen:

  • gubav, leprozan

  • koga svi izbegavaju kao da je gubav, koga se klone (zbog moralnog prestupa, ponašanja i dr.)

  Poreklo reči:

  pro  (glagloski, imenski i pridevski prefiks) + kazati

  rus. – прока́зить

  Primeri upotrebe:

  У малој, слабо осветљеној соби, чији су зи- дови били ишарани сликама Снежане и седам патуљака, становали су прокажени” заробљеници: Јаша, Ивић, Игњатовић, а у другој, суседној Велимир, Жаца, Срета и остали.

  …u praskozorje jednog jutra na samom kraju rata, sâm na svijetu, ponižen i prokažen bez ikakve krivice, nisam mogao da mu vratim makar dio ukazane …

  Pročitaj: šta znači reč – vispren

  Једном чувши за ово, дођоше прокажени од поморских страна и бугарских, толико много, да су силом пљачкали грађане, који (т. ј. прокажени) су се и били са управитељем града, и изгнаше их.

  Stare srpske biografije XV-XVII veka

  Ако смо и на муци у овоме свету, Он зна смисао и циљ наше муке; ако смо и прокажени грехом, Његова је реч моћнија од проказе, како телесне тако и душевне;

  Prokažen, popljuvan, izrugan. A tako može da živi samo Rus. Za nas je patnja prirodno stanje, a beda umeće življenja.

  Пред самим мостом, с десне стране, налазила се велика група људи, жена и деце, који нису смели ни помислити да уђу у град. То су били жигосани и прокажени (губави).

  Наиме, упркос поменутој предисторији, после Другог светског рата, социологија бива прогнана са Универзитета и прокажена као „буржоаска наука“.

  Pogledaj: značenje reči – surevnjiv

  За њим посеже она или онај који знају да је управо писање п…а, забрањена пракса западне цивилизације писма која не жели да призна легитимитет сопствених темеља и порекла, увек их изнова и аутодеструктивно …

  To poricanje sačinjava po- entu pesme Prokažen, upravo njenu završnu tercinu: O taj sam što još prokažen odoleva Usudu zaverenom na patnju krvnu …

  Прокажена трунем међу сецикесама и коњокра- дицама. Означена срамним крстом невернице гле- дам своје сапатнике.

  Ако слобода даје људе слабије карактером него ропство, онда је слобода п…а, и мора пасти.

  « Back to Glossary Index