vispren

  vispren, pridev; vispreno prilog

  značenje reči vispren:

  • pronicljiv, mudar, oštrouman, snalažljiv, okretan, vešt; nekada – uzvišen

  poreklo reči vispren:

  vis + pren – выс + парить = u visinu + pariti

  Reč može biti starosrpska, bez dalje potvrde, iako postoji podatak u nekim rečnicima da je ova reč preuzeta iz ruskog jezika.

  ruski – выспрь
  link

  Reč vispren je postojala u crkvenoslovenskom jeziku; Vuk  je nije preuzeo u svoj Rečnik:

  выспрь – gore, povrh

  выспренниgornji, visoki uzvišeni; S.Petković. Rečnik crkvenoslovenskog jezika

  высosnova, koja po Miklošiču upućuje na nešto što teži prema gore, naviše, u visinu

  парить – pariti, nešto što se pretvara u paru

  Pogledaj: značenje reči – decentan

  Primeri upotrebe reči:

  У народној традицији, водеће место увек заузима фолклорни јунак простог порекла, виспрен и бистар, који недостатак углађености, учености и повремене прекршаје моралних норми надокнађује шармом

  МИЛИЦАЈАЦ СТОЈИЉКО — мање виспрен милицајац. Згодна жена, Први војник, Други војник, Кондуктер, Пролазници испред воза, Путници у вагону, и други. Радња се догађа на железничкој станици, испред композиције воза и …

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala reč – besprizoran

  То је садржај млетачког трговца и виспрена мисао која оживљава карактере овог умотвора. Измерити читаву пучину Шекспирове идеје, набројати и оценити све мотиве у овом његовом делу,…

  Поповић је још једном, али на горак сатиричан начин, исмејао њихову класку позицију и суштину оваквог окупљања. Била је то луцидна и виспрена опсервација којом је улазио у срж ствари, процењивања политичких односа и …

  Synonyms:
  pronicljiv, mudar, oštrouman
  « Back to Glossary Index