Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo M, m
  turcizmi M, m -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo I, i
  turcizmi I, i -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo E, e
  turcizmi E, e -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo J, j
  turcizmi J, j -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo K, k
  turcizmi K, k -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo L, l
  turcizmi L, l -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo N, n
  turcizmi N, n -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo O, o
  turcizmi O, o -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo P, p
  turcizmi P, p -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo R, r
  turcizmi R, r -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo S, s
  turcizmi S -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo V, v
  Turcizmi slovo V,v vada(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku – slovo Z, z
  turcizmi Z, z -(...) - Read More
 • Turcizmi u Vukovom rečniku - od 2500 do 3700
  turcizmi u Vukovom(...) - Read More
 • turiti
  turiti – glagol, svrš.(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo U, u
  turcizmi U, u -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo T, t
  turcizmi T, t -(...) - Read More
 • tušta i tma
  tušta i tma –(...) - Read More
 • ubrus
  ubrus – imenica, muški(...) - Read More
 • udaren mokrom čarapom
  udaren mokrom čarapom(...) - Read More