supstrat

  supstrat, -ata; imenica, muški rod

  Značenje reči:

  podloga, temelj, nosilac

  – lingv. naziv za provibitni jezik neke zajdnice zamenjen drugim jezikom koji na njega utiče

  I. Klajn, M. Šipka, Veliki rečnik stranih reči i izraza

  supstrat značenje poreklo reči
  supstrat

  Poreklo reči:

  novolat. substratum

  od latinske reči – substratus odnosno substerno gore navedenog značenja

  stratum – sloj, pokrivač

  Interesantno:

  U osnovi reči stratum je glagol sterno koji vodi poreklo od indoevropske osnove *sterh₃- odnosno *str̥-n-h₃.

  Od iste osnove je nastao srpski glagol prostreti, imenica prostor.

  Primeri upotrebe reči:

  Jezički supstrat čine predslovenski jezici centralne Evrope i Balkana: grčki. latinski, romanski, ilirski, trački … jezici.

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – numinozan

  У многим решава врло сложена питања нашег језика, са посебним освртом на појаве везане за балкански супстрат. Проблеме савременог српскохрватског језика проучавао је кроз призму динамизма.

  Стојановић је претпоставио да су трачки и илирски слојеви учинили да се развију два основна дијалекта Јужних Словена, бугарски језик и српскохрватски, а романски супстрат потстакао је у области штокавског дијалекта јављање јужног …

  Nakon što je ova energija smeštena u supstrat, negativni elektroni i pozitivne šupljine moraju se razdvojiti. Ovo se postiže dovođenjem električnog polja u supstrat, nakon čega se elektroni oslobađaju, a šupljine nestaju u supstratu.

  U ovom području dolaze supstrati različite starosti i različitog petrografskog sastava. Najvažniji petrografski supstrati su slijedeći : Kredni vapnenci su najrašireniji matični supstrat Raynih Kotara .

  U našoj proizvodnji susreću se različiti supstrati, uglavnom inostrani ali se sve više nude i domaći proizvodi. Kvalitetan supstrat mora da ima dobar vodno-vazdušni režim, da je bogat organskim materijama i lakopristupačnim hranivima. Supstrati treba da su ujednačeni i postojani, neutralni do slabo kisele reakcije, bez prisustva ostataka pesticida, teških metala, bolesti, štetočina i korova.

  Synonyms:
  podloga
  « Back to Glossary Index