tandara mandara

   

  tandir-mandir – turcizam, zbrda zdola; po Škaljiću uobičajena reduplikacija u turskom jeziku

  tandara – mala peć, furuna

  mandara – nekakvo jelo od masti, brašna i vode; po Škaljiću turcizam, bez dalji potvrda o poreklu

  u poslovicama u kombinaciji sa andara ili tandara znaći da što malo vredi;

  andarati – govoriti koješta; turcizam arapskog porekla po Skoku

  Ne andaraj kad ništa ne znaš!

  tandara mandara – kad se što ne uradi kako treba

  Tandara mandara, cicvara bez masla. nar.poslovica Vuk

  Zakari, zapari, hajde na mandari. nar. zagonetka – vatra

  srodne reči – smandrljati, uraditi nešto na brzinu

  vidi – tandara broć

  Synonyms:
  zbrda zdola
  « Back to Glossary Index