tandara mandara

  tandara mandara – izraz

  značenje izraza tandara mandara:

  • opis besmislenog i praznog razgovora, izjave

  • koješta, besmislica

  • kad hoće da se kaže da je ono što neko govori ili radi besmisleno, nelogično, bez ikakvog značaja, reda i veze, zbrda – zdola ( Rečnik Matice srpske)

  Tandara mandara cicvara popara!

  Tandara mandara, cicvara bez masla!

  Izraz koji u mnogim delovima Srbije znači besmislicu – navodi Vuk Karadžić.

  Poreklo izraza:

  tandir-mandir – turcizam, zbrda zdola; po Škaljiću uobičajena reduplikacija u turskom jeziku

  tandara – mala peć, furuna

  mandara – nekakvo jelo od masti, brašna i vode; po Škaljiću turcizam

  u poslovicama u kombinaciji sa andara ili tandara znaći da što malo vredi;

  Pročitaj: poreklo i značenjereči – sokoćalo

  Srpski dijalektološki rečnici:

  тандарамандара, иди ми – дођи ми, млапи празну сламу. С. Гаговић, Из лексике Пиве

  тандара, речца ништа (у споју са речцом мандара). — Све ти је то, богоми,

  тандара-мандара.

  тандарат, -ам, несвр. (ономатоп.) – лупати предметима, млатарати, галамити,  причати којешта; уп. мандарат.

  Не тандара(ј) свашто, но пази што причаш!

  Цијелу ноћ је нешто тандарало на петар, изгледа је мачка ловила мишеве,

  изр. тандарамандара којешта, будалаштина…

   мандара, непр. изр, тандара мандара, којешта, будалаштина. Речник говора Загарача, Д. Ћупић, Ж. Ћупић

  тандара-мандара израз ниподаштавања уз бесмислену причу”.

  — Прича ви је таман тандара-мандара, а и памет ви није далеко и бол” и бисте л”уђи били да ми препалате ону зградицу да мало крт бле у њу убачим

   тандарат -а (м) несв1. лупати претурајући ствари, рушити“. — Виђите које што то тандара у избу, да се теле не замакне, 2. спорити се око бесмислених питања, брбљати“. — Ови су на те њине куференције научили да те добре тандарају,

  тандарија ж пропаст, уништење“. — После њине погибије сна“е поведоше ђецу, старчеви помријеше и све бјде у тандарију. Речник Куча, Д. Петровић, И. Ћелић, Ј. Капустина

  тандара-мандара, бесмислица, збpда-здола. — Напраил га тандара-мандара. —

  Куде њега-е све тандара-мандара. Црнотравски речник, Р. Стојановић

  andarati – govoriti koješta; turcizam arapskog porekla po Skoku

  Ne andaraj kad ništa ne znaš!

  tandara mandara – kad se što ne uradi kako treba

  Zakari, zapari, hajde na mandari. nar. zagonetka – vatra

  Primeri upotrebe:

  Каква вам је то тандарамандара ? подвикне им тија Рејна, која је у исти пар била дошла. Лепе ми домаћице ! Напустиле кујну, оставиле јела да изгори ставиле ми се ту, да блебећу ! Идите кући и гледајте своја посла и …

  Ма шта је сва та тандара-мандара, Фра- Думе, тако ти Исукрста? пита Срдар. Оли сам ја полудија, оли није чисто с вамикаре! Думе брзо додаде њешто талијански. „ Ајде, дите!” И он уведе Бакоњу у ћелију. С.Матавуљ, Бакоња фра Брне

  vidi – tandara broć

  Synonyms:
  zbrda zdola
  « Back to Glossary Index