Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • stena
  stena, imenica, ženski(...) - Read More
 • šofer
  šofer – imenica, muški(...) - Read More
 • sofizam
  sofizam – imenica, muški(...) - Read More
 • softver
  softver  - imenica,(...) - Read More
 • sojka
  sojka – imenica, ženski(...) - Read More
 • sokoćalo
  sokoćalo – imenica(...) - Read More
 • sopot
  sopot – imenica, muški(...) - Read More
 • spadalo
  spadalo – imenica,(...) - Read More
 • spahija
  spahija – imenica, muški(...) - Read More
 • špekulisati
  špekulisati – glagol,(...) - Read More
 • špiclov
  špiclov – imenica,(...) - Read More
 • splačine
  splačine, imenica, ž.(...) - Read More
 • spolja gladac iznutra jadac
  spolja gladac iznutra(...) - Read More
 • Srbin
  Srbin - značenje(...) - Read More
 • srča
  srča – imenica, ženski(...) - Read More
 • Srpska muška imena 14 vek - slovo B, b
  Srpska muška imena(...) - Read More
 • stati nogom na hlebac
    Stao je nogom na(...) - Read More
 • staze i bogaze
  staze i bogaze –(...) - Read More
 • stenjati
  stenjati - glagol,(...) - Read More
 • stensil
  stensil - eng.(...) - Read More