Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • šujica
  šujica, imenica ženski(...) - Read More
 • sunuti
  sunuti – glagol,(...) - Read More
 • surduknuti
  surduknuti –(...) - Read More
 • surevnjiv
  surevnjiv -(...) - Read More
 • šuša
  šuša – imenica, ženski(...) - Read More
 • šušumiga
  šušumiga, imenica - (...) - Read More
 • šut
  šut – pridev značenje(...) - Read More
 • šut sa rogatim
  šut sa rogatim ne može,(...) - Read More
 • sutlijaš
  sutlijaš - imenica,(...) - Read More
 • suveren
  suveren, imenica muški(...) - Read More
 • suvislo
  suvislo prilog značenje(...) - Read More
 • švrća
  vrća – imenica,(...) - Read More
 • svrdlo
  svrdlo/svrdao (oba(...) - Read More
 • taman
  taman – rečca Značenje(...) - Read More
 • tandara broć
  tandara broć –(...) - Read More
 • tandara mandara
  tandara mandara –(...) - Read More
 • tandara
  tandara: imenica,(...) - Read More
 • Tara
  Tara – žensko(...) - Read More
 • tarapana
  tarapana – imenica,(...) - Read More
 • tart
  tart – imenica, muški(...) - Read More