spolja gladac iznutra jadac

  spolja gladac iznutra jadac – izraz

  Značenje izraza spolja gladac iznutra jadac:

  kaže se kada je nešto na izgled lepo i dobro, a u stvari, u suštini ružno i rđavo

  Rečnik Matice srpske, jednotomni

  zanimljivo:

  Štamparska greška postaje narodna izreka

  Narodna izreka koja govori da ne treba prosuđivati ništa prema spoljašnjosti, spoljašnjem izgledu je pogrešno odšampana.

  Vuk Karadžić je u svojoj zbirci:

  Srpske narodne pripovijetke, zagoneteke i poslovice; knjiga druga Poslovice  i u običaj uzete reči; Biograd 1900, štampana prema  originalnom izdanju iz 1849, Beč.

  sakupio  7849 narodnih izreka.

  Spolja gladac unutra jadacPod rednim brojem  5828     navedena je ova izreka uz dopunu, tačnije ispravku Vukovog saradnika Dimitrija Popovića, pomagača i dopisnika, koji mu je poslao ovu izreku.

  Radi se o grešci, nije utvrđeno da li je grešku  napravio Vuk u rukopisu ili je u pitanju štamparska greška.

  Originalna narodna izreka glasi:

  Spolja gladac iznutra jarac.

  gladac – sjaj, blesak

  – uređen doteran, blistav;

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku

  od starosrpskog  glagola gladiti, udešavati; čovek koji  se gladi.

  Pročitaj: poreklo i značenje izraza – kao tele u šarena vrata

  jadac – račvasta kost grudnog skeleta kod ptica koja se sastoji od sraslih ključnih kostiju

  ја̏дац  м. непром.   подвала :

    Удари му један до̏бар ја̏дац.  

  Реч је постала од тур. jades , преко перс.   jadest  и глаг. jadašt .

  У тур.  значи кладити се ломећи познату кокошију кост : jadest gjemigi .

  Rečnik kosovsko- metohijskog dijalekta, G. Elezović

  Grešku potvrđuje i Daničić u svom rečniku, knjiga 3, str. 141, termin gladac:

  S polja gladac iznutra jarac (štamparskom greškom jadac);

  značenje:

  Kad je što očima lepo a u sebi nevaljalo.

  « Back to Glossary Index