spolja gladac iznutra jadac

  štamparska greška postaje narodna izreka

  spolja gladac iznutra jadac

  narodna izreka koja govori da ne treba prosuđivati ništa prema spoljašnjosti, spoljašnjem izgledu.
  Vuk Karadžić je u svojoj zbirci:

  Srpske narodne pripovijetke, zagoneteke i poslovice; knjiga druga Poslovice  i u običaj uzete reči; Biograd 1900, štampana prema  originalnom izdanju iz 1849, Beč.

  sakupio  7849 narodnih izreka.

  Spolja gladac unutra jadacPod rednim brojem  5828     navedena je ova izreka uz dopunu, tačnije ispravku Vukovog saradnika Dimitrija Popovića, pomagača i dopisnika, koji mu je poslao ovu izreku.

   

  Radi se o grešci, nije utvrđeno da li je grešku  napravio Vuk u rukopisu ili je u pitanju štamparska greška.

  Originalna narodna izreka glasi:

  Spolja gladac iznutra jarac.

  Gladac, od starosrpskog  glagola gladiti, udešavati; čovek koji  se gladi.

  Grešku potvrđuje i Daničić u svom rečniku, knjiga 3, str. 141, termin gladac:

  S polja gladac iznutra jarac (štamparskom greškom jadac);

  Kad je što očima lepo a u sebi nevaljalo.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleima putera na glavi
  Next articleemotikon