Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • taman
  taman – rečca Značenje(...) - Read More
 • tandara broć
  tandara broć –(...) - Read More
 • tandara mandara
  tandara mandara –(...) - Read More
 • tandara
  tandara: imenica,(...) - Read More
 • Tara
  Tara – žensko(...) - Read More
 • tarapana
  tarapana – imenica,(...) - Read More
 • tart
  tart – imenica, muški(...) - Read More
 • tatar biftek
  tatar biftek  Postoji(...) - Read More
 • tautologija
  tautologija – imenica,(...) - Read More
 • Tea
  Tea - žensko(...) - Read More
 • teget
  teget – pridev,(...) - Read More
 • testo
  testo - imenica srednji(...) - Read More
 • tirkiz
  tirkiz – imenica, muški(...) - Read More
 • tlapiti
  tlapiti – glagol,(...) - Read More
 • tragedija
  tragedija – imenica, (...) - Read More
 • trt mrt
  trt, mrt – izraz,(...) - Read More
 • tuc muc
  tuc- muc – stari narodni(...) - Read More
 • tulum
  tulum – imenica, muški(...) - Read More
 • Turcizmi slovo Č, č - lista
  turcizmi slovo Č, č -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo G, g
  turcizmi - G,g gadara -(...) - Read More