Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • tatar biftek
  tatar biftek  Postoji(...) - Read More
 • tautologija
  tautologija – imenica,(...) - Read More
 • Tea
  Tea - žensko(...) - Read More
 • teget
  teget – pridev,(...) - Read More
 • testo
  testo - imenica srednji(...) - Read More
 • tirkiz
  tirkiz – imenica, muški(...) - Read More
 • tlapiti
  tlapiti – glagol,(...) - Read More
 • tragedija
  tragedija – imenica, (...) - Read More
 • trt mrt
  trt, mrt – izraz,(...) - Read More
 • tuc muc
  tuc- muc – stari narodni(...) - Read More
 • tulum
  tulum – imenica, muški(...) - Read More
 • Turcizmi slovo Č, č - lista
  turcizmi slovo Č, č -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo A, a
  turcizmi u srpskom(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo B, b
  turcizmi B,b badem -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo Ć, ć
  turcizmi u srpskom Ć, ć(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo Đ, đ
  turcizmi Đ, đ -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo D, d
  turcizmi D, d -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo F, f
    fajda, vajda –(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo G, g
  turcizmi - G,g gadara -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo H, h
  turcizmi H, h -(...) - Read More