Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • stigma
  stigma – imenica, ženski(...) - Read More
 • stihija
  stihija - imenica ženski(...) - Read More
 • stog
  stog, mn. stogovi –(...) - Read More
 • stožer
  stožer – imenica, muški(...) - Read More
 • Stribog
  Stribog – bog vetrova,(...) - Read More
 • štur
  štur, -a, -o,(...) - Read More
 • subverzivan
  subverzivan,(...) - Read More
 • šućmurast
  šućmurast –(...) - Read More
 • šufnudle
  šufnudle, šufnudla –(...) - Read More
 • sujeta
  sujeta, imenica, ženski(...) - Read More
 • šujica
  šujica, imenica ženski(...) - Read More
 • sunovrat
  sunovrat 1. imenica,(...) - Read More
 • sunuti
  sunuti – glagol,(...) - Read More
 • supstrat
  supstrat, -ata;(...) - Read More
 • surduknuti
  surduknuti –(...) - Read More
 • surevnjiv
  surevnjiv -(...) - Read More
 • šuša
  šuša – imenica, ženski(...) - Read More
 • šušumiga
  šušumiga, imenica - (...) - Read More
 • šut
  šut – pridev značenje(...) - Read More
 • šut sa rogatim
  šut sa rogatim ne može,(...) - Read More