stihija

   

  stihija imenica ženski rod

  značenje reči stihija:

  • nekontrolisana sila prirode, osnovni element u filozofskom smislu, nekontrolisan tok događaja

  • u izrazima: vodena stihija, vatrena stihija, …

  stihija značenje poreklo reči

  Upotreba reči stihija:

   Prirodna stihija nadjača njihovu klonulu snagu i oni nalaze smrt u mećavi.

  Očevidno, »demokratija« bez vlasti pretvara se u »slobodu« bez demokratije, što je praktično — stihija. A tamo gdje je stihija, tu samo može da smeta vlast radničke klase i prisustvo njene avangarde koja bi bila efikasna u svom djelovanju.

  Haos je prvobitna stihija anarhije; kosmos je organizo- vana harmonija, kultura; iz haosa se rađa kosmos; stihija sadrži u sebi klice kulture; iz anarhije se izdvaja harmonija.

  Ватра је у многим развијеним цивилизацијама света, била не само основно космогонијско начело у број- ним митовима о стварању света него и обоготворена природна стихија, персонификована у бројним демонима и боговима …

  Природна стихија се у новије доба у два наврата сурово поиграла овим крајем, нарушавајући интегритет природе и човјека. Рушилачка стихија земљотреса је дјелимично уништила блага што их је створио човјек, …

  … tako, erotizacijom ovih stihija, njihov haos preobrazio bi se u kosmos, dostojan ljudskog bića. Udružujući kosmičke stihije, baš taj isti eros mogao bi da razdruži čoveka i čoveka, u ovom slučaju – našeg pesnika i savremenog čitaoca.

  Poreklo reči stihija:

  starogrčki – στοιχεια, stoikheȋa

  Petar Skok u Etimološkom rečniku pod odrednicom stihija navodi:

  stihija – stsrp., Vuk u prijevodu Starog zavjeta, Daničić u prijevodu Novog) = stuhija

  (Aleksandrida) »elementům«, izvedenica stihijski »elementaran«.

   Nalazi se u stcslav. sluhija, stihija, stihio. Balkanski grecizam:…

  Ovamo ide još sa οι > u stuha,f, stuhe i vukodlaci pored zdüha »vjedogonja«,

  odatle na -ać < -άκης (tip gluhać) stukać (Vuk, Hercegovina) »vila ili đavao u velikoj planini« =

  zduhač, gen. -ača (Vuk, Crna Gora) »vjedovit čovjek, vjedogonja« (si > zd unakrštenjem sa

  văzduh). Ostali oblici: stuva, stuhja, zduva,stuvač.

  Zanimljivo:

  Reč stihija se javlja u delima starogrčkih filozofa u vezi sa osnovnim elemetima prirode na koje se ne može utisati: vazduh, vatra, voda, zemlja, pramaterija, praelement.

  stihijski – nezaustavljivo

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleplenum
  Next articlepiškota