mulj

   

  mulj – sediment zasićen vodom; što nanese voda gde protiče kroz granje ili kakvu rešetku, Vuk Karadžić

  Tiho voda mulj nosi. narodna izreka

  mulj – starosrpska reč

  Praslovenski -*mulъ, *muljь

  Indoevrop. koren – * me(h)l ( vidi Pokorny) suviše je nedorečen i neuvervljivo protumačen i povezan.

  U ruskom jeziku postoji druga reč  sa ovim značenjem.

  Međutim, tu je reka Муля́нка, Muljanka, koja pamti ovu praslovensku reč.

  eng. mud,  mold, blato

  mould, “loose earth,” Old English molde “earth, sand, dust, soil;

  nem. Müll, der, smeće

  nem. Gemülle, prašina, nepotrebni otpadak

  prasl. *melti (stsl. mlěti, rus. molót’, češ. mlít) indoev. *melH-: mljeti (lat. molere, got. malan)

  izvedene reči:

  muljati, muljanje – mešanje žitkih stvari

  mrmljati

  gromulja, gromuljica

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlegruda
  Next articlebeležiti, beležnica