Stribog

  Stribog – bog vetrova, reka, potoka, starac sa puno unuka, vetrova

  Često je u paru sa Dažbogom.

  Stribog – zao; Dažbog – dobar

  Interesantno:

  U ruskom epu Slovo o Igorovom pohodu, vetrovi se pominju kao Stribogovi unuci – Striboži vnuci.  koji duvaju sa Crnog mora …– vidi A. Loma, One-eyed wind and where it came from

  Poreklo reči:

  straslov. – Стрибогъ

  Vasmer bog vetrova; ruski –  Стрибогъ

  st. iran. *Srībaɣa – vrhovni bog, ustrojitelj dobra; što se može povezati i sa značenjem u starosrpskom jeziku:

  povezan sa glagolima strojiti, striti

  strojiti – upravljati, starosrpska reč, crkvenoslovenska; Vuk je nije obuhvatio rečnikom; povezane reči iz crkvenoslovenskog:

  strojitelj – upravitelj

  strojenje – upravljanje, služba

  ind.ev. – *stroi –

  Potrebno je napomenuti da postoji i tumačenje:

  Stribog = stric +bog

  Zanimljivo:

  Stribog se predstavlja kao jednooko božanstvo.

  To se može tumačiti na sledeći način:

  • Kao božanstvo koje upravlja vetrovima, od najslabijih do najačih, njegovo oko predstavlja simbolilno – “oko” uragana, vrtlog koji formiraju vetrovi.
  •  – Oko kao vulkanski krater; vulkanski krater proizvodi „zle vetrove“

  vidi- A. Loma, One-eyed wind and where it came from

  Stribog, tumačenje –  Iz Rečnika slovenske mitologije, S. Tolstoj, Lj. Radenković:

  Тумачење имена С. као императивне сложенице од (про-)стрти само je једно од могућих;

  …од радова који ту нису наведени треба поменути тумачење Љ.Црепајац (она сматра да je први део имена настао од стрићи, као метафоре дувања ветра) и осврт Р. Шмита који, из културно-историјских разлога, иступа против – с језичке стране примамљивог – повезивања С. са хефталитским Sribaga-;

  Pročitaj: šta znači reč – limb

  …  пажњу заслужује и Вејово извођење имена С. из *Ptri-bog, с индоевропском речју за

  “оца” у првом делу:

  била би то словенска трансформација древног индоевропског теонима “Небо Отац” одраженог у старо инд. (ведском) Dyaus pitr-, грчком Zeus pater, лат. lu-piter, у којој je иранизам бог

  заменио dieus као назив за обоготворено – небо, слично као што je у својству генеричког термина заменио deivos “небески”. Str. 515

  Interesantno:

  Axel Orlik, danski folklorista je postavio teoriju da jednooki Odin, kao i ceo mit o Raganaroku iz kosmologije Anta koji su preneli Gotima.

  Stribog u tumačenju  S. PetrovićIz srpske mitologije:

  Врховни небески ред над тврђавом представљао је царство Стрибога, односно Сварога и божанства Рода, док је нижи ред, у коме су смештени Сунце и Земља, представљао царство Дажбога.

  Према Јагићевом схватању и у “Стрибогъу” се опет находи једна нова димензија, једно нарочито усмерење тога истог “богъ-а”.

  Наиме, под Стрибогом треба замислити Бога-који- је-Суров, Хладан; то је Бог који ствара хладноћу и укоченост – бог ветра” (Јagić, 1881: 4).

  Најзначајнији је извор, у овом случају, Несторова хроника.

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači reč – kolosalan

  Према њој је у времему од 978-988 кнез “Владимир почео сам да влада у Кијеву; затим је установио изван главне куле на једном брду више идола: Перун у основи, са сребрном главом и брадом од злата, а такође и Хорса, Дајбога, Стрибога, Симаргла и Мокошу.

  Њима су приношене жртве; народ им је приносио своје синове. кћери као жртве демонима” (Nestor, 1884: 64)

  Топоров је поводом руског божанства Стрибога приметио да је оно имало две функције:

  омогућавало је људима богатство, па га то доводи у везу са Дажбогом, али је имало и атмосферску функцију.

  Наиме, Стрибог је био “бог ветра ништа друго до специјализована хипостаза (отеловљење) громоударача – громовника, упор. Позвизд – Похвист”.

  Од свих тзв. злих божанства сасвим при врху изврнуте пирамиде смешта се Морана, као

  оличење зиме и смрти, а у блиској вези са њим налази се Стрибог (Krek, 1874: 107-108).

   

  « Back to Glossary Index