Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • tlapiti
  tlapiti – glagol,(...) - Read More
 • tragedija
  tragedija – imenica, (...) - Read More
 • trt mrt
  trt, mrt – izraz,(...) - Read More
 • tuc muc
  tuc- muc – stari narodni(...) - Read More
 • tulum
  tulum – imenica, muški(...) - Read More
 • Turcizmi slovo Č, č - lista
  turcizmi slovo Č, č -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo I, i
  turcizmi I, i -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo A, a
  turcizmi u srpskom(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo B, b
  turcizmi B,b badem -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo Ć, ć
  turcizmi u srpskom Ć, ć(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo Đ, đ
  turcizmi Đ, đ -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo D, d
  turcizmi D, d -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo F, f
    fajda, vajda –(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo G, g
  turcizmi - G,g gadara -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo K, k
  turcizmi K, k -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo S, s
  turcizmi S -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo V, v
  Turcizmi slovo V,v vada(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo H, h
  turcizmi H, h -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo U, u
  turcizmi U, u -(...) - Read More
 • Turcizmi u srpskom jeziku - slovo T, t
  turcizmi T, t -(...) - Read More