Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • Slobodan
  Slobodan – muško(...) - Read More
 • slogan
  slogan imenica, muški(...) - Read More
 • slon
  slon, imenica, muški(...) - Read More
 • smejati se
  smejati se - glagol,(...) - Read More
 • šmizla
  šmizla - imenica, ženski(...) - Read More
 • snaja, snaha
  snaja, snaha – imenica,(...) - Read More
 • sneg
  sneg, imenica muški(...) - Read More
 • šofer
  šofer – imenica, muški(...) - Read More
 • sofizam
  sofizam – imenica, muški(...) - Read More
 • softver
  softver  - imenica,(...) - Read More
 • sojka
  sojka – imenica, ženski(...) - Read More
 • sokoćalo
  sokoćalo – imenica(...) - Read More
 • sopot
  sopot – imenica, muški(...) - Read More
 • spadalo
  spadalo – imenica,(...) - Read More
 • spahija
  spahija – imenica, muški(...) - Read More
 • špekulisati
  špekulisati – glagol,(...) - Read More
 • splačine
  splačine, imenica, ž.(...) - Read More
 • spolja gladac iznutra jadac
  spolja gladac iznutra(...) - Read More
 • Srbin
  Srbin - značenje(...) - Read More
 • srča
  srča – imenica, ženski(...) - Read More